Alanında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Fen ve Doğa Etkinliği

Okul öcesi dönemdeki çocuklar, oldukça meraklı ve araştırmacı yönleriyle aynı zamanda sorgulayıcıdırlar da. Fen ve Doğa etkinlikleri çocukların bu meraklarının giderilmesinde; araştırma, gezi-gözlem ve deney yaparak çocuğun zihin ve dil gelişimine faydası olur. Neden-sonuç ilişkilerini gözlemleyerek ve yaşayarak eğitim ortamı hazırlanır.

Okul Öncesi Fen ve Doğa Etkinliği
Anaokulu Fen ve Doğa Etkinliği
Düş Bahçesi Anaokulu Fen ve Doğa Etkinliği

Çocuklar doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı hale gelerek yaratıcı düşünmeleri sağlanır. Aynı zamanda akıl yürütme, mantık yürütme, fikir verme gibi algıyı harekete geçirerek dil gelişimini de destekler. Grup etkinliği içerisinde kendilerini daha özgüvenli hissederek, paylaşma, yardımlaşma, iş birliğinde bulunma vb. sosyal davranışları gelişir ve çevre duyarlılığı artar. Fen araçlarını ve doğada neler olduğunu öğrenerek kavram gelişimi de desteklenir.