Alanında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

Okul öncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık etkinliği çocuğun çoklu zekasına hitap etmeli, becerilerini geliştirmeli ve “ilköğretime hazır” duruma getirmelidir.

İlköğretimin ilk başlangıcı olan okul öncesi eğitim etkinliklerinden bir diğeri okuma yazmaya hazırlık çalışmasıdır. Ve bu çalışmalar nedir ve neler yapılır?

Okuma yazmaya hazırlık çalışması çocuğun okula hazır olmasını destekleyen temel bilgi ve beceriler yoluyla bilişsel faaliyetlerinin artmasına katkıda bulunan çalışmalardan biridir. Okuma yazmaya hazırlık çalışması çocuğun akıl yürütmesine, algısal yeteneğini geliştirmesine ve çeşitli kavramları öğrenmesine katkı sağlar. Bu tarz çalışmalarda çocukların yaş, gelişim düzeyi ve bilişsel farklılıkları göz önünde bulundurulur. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda, okuma yazmaya hazırlık çalışmasındaki hedefler şunlardır;

  • Kalem tutma ve parmak kaslarının geliştirilmesi,
  • El-göz koorndinasyonunun sağlanması,
  • Dikkat sürelerinin arttırılması,
  • Yazı yazma için araç-gereçlerin doğru kullanımı (kalem tutuşu, kağıdın duruşu, defter-göz mesafesi vs.),
  • Yazı yazmanın veya etkinlik sayfasının yönünü bilmek,
  • Çizgi dikkat çalışmalarını desteklemek,
  • Ses çalışmalarını ve sese uygun yönergeleri desteklemek,
  • Kelime türetmek aynı sesleri bulmak, kafiyeyi bilmek,
  • Kavram çalışmaları yaparak çocuğun ilkokula olgunluğunu desteklemek gibi hedefler bulunur.