Alanında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Yaratıcı Drama Etkinliği

Okul öncesinde; drama etkinliği çocukların yaşamdaki olayları içten geldiği gibi doğaçlama yolu ile ortaya çıkarmasıdır. Drama etkinliklerine katılan çocukların problem çözme becerisi, yaratıcılıkları, hayal güçleri, dil gelişimi, sosyalleşmesi gibi bir çok alanda gelişme gösterdiği bilinmektedir.

Örnek etkinlik: Çizilip kesilen balonlara resimler çizilir ve hayal güçlerini de kullanarak müzik eşliğinde balonları gökyüzünde uçururlar. (Hayal dünyaları harekete geçer ve düşünmeyi öğrenirler. Dikkat süreleri artar. Bün duyu alanlarına hitap eden bir çalışma olmuştur. En önemlisi de çocuklar eğlenip mutlu olmuşlardır.)