Alanında uzman eğitmenler eşliğinde çocuklarınızın gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Etkinliklerimiz

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

Okul öncesi dönemde okuma yazmaya hazırlık etkinliği çocuğun çoklu zekasına hitap etmeli, becerilerini geliştirmeli ve “ilköğretime hazır” duruma getirmelidir. İlköğretimin ilk başlangıcı olan okul öncesi eğitim etkinliklerinden bir diğeri okuma yazmaya hazırlık çalışmasıdır. Ve bu çalışmalar nedir ve neler yapılır?…

Türkçe Dil Etkinliği

Okul öncesi dönemde “Türkçe Dil Etkinliği” adı altında olan bu etkinlik türü çocuğun; düşünme, anladıklarını ve duyduklarını tekrar etme, dil becerilerinin geliştirilmesi ve telaffuz yeteneğine oldukça faydası olan bir etkinlik türüdür. Peki türkçe dil etkinliklerinde neler yapılır?